Waar?

Heilige Harten Secundair

Wat?

Twee leerkrachten staan in één ruimte als gelijkwaardige partners samen voor de klas om leerlingen maximale leerkansen te geven binnen een les of lessenpakket. Samen zoeken zij naar een gemeenschappelijke aanpak om de leerlingen de structuur en ondersteuning te bieden waar ze als klas én individueel nood aan hebben.

Waarom?

Welbevinden en motivatie van de leerlingen verhogen door hen

Elke leerling geeft zelf aan welke ondersteuning hij of zij nodig heeft.

Leerlingen leren sneller en beter dankzij co-teaching.

 

Schooljaar 2017-2018

We zijn gestart met co-teaching in:

In het schooljaar 2018-2019 zullen we deze manier van werken uitbreiden naar het 1e leerjaar B en naar 3 en 4 Verzorging-Voeding.

CLIL: Content and Language Integrated Learning

Waar?

Sint-Aloysiuscollege Secundair

Wat?

‘CLIL is een vorm van meertalig onderwijs. Een werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen.’ De omvang van het pakket CLIL mag maximum 20% van de lesuren van niet-taalvakken (= alle vakken behalve de moderne vreemde talen) omvatten.

Naast het CLIL-traject wordt het betrokken niet-taalvak ook in het Nederlands aangeboden.

Het is de vrije keuze van de leerling om het niet-taalvak in het Nederlands of CLIL te volgen.

Waarom?

Schooljaar 2017-2018

We starten met CLIL in het eerste jaar en de derde graad. Een leerling kiest ervoor om het niet-taalvak te volgen in de vreemde taal of in het Nederlands.

Het traject zal vanaf schooljaar 2018-2019 uitgebreid worden naar de andere studiejaren.

Waar?

Heilige Harten Secundair en Sint-Aloysiuscollege Secundair

Wat? 

Doel?

Schooljaar 2017-2018

Stemprojecten in het eerste jaar Latijn en Moderne Wetenschappen. Proefschool differentiatie wiskunde in de eerste graad in beide studierichtingen.

Schooljaar 2018-2019

Stemprojecten in het eerste jaar op beide vestigingen.