brand-icon

WELKOM Bij IKORN

zorg - kwaliteit - talent

Inschrijvingen secundair

Sinds begin 2018 zijn alle katholieke scholen in Groot-Ninove verenigd onder één overkoepelende vzw:  IKORN vzw.  Deze bestuurlijke schaalvergroting geeft de schooldirecties de maximale mogelijkheid om zich te kunnen focussen op hun onderwijsbeleid en de eigenheid van hun pedagogische projecten.

IKORN vzw staat voor inspirerend,  integrerend en innoverend onderwijs in de regio.

Naast vijf basisscholen en een basisschool voor buitengewoon onderwijs, biedt IKORN vzw  in het secundair onderwijs de brede waaier met een aantrekkelijk aanbod in diverse richtingen : algemeen, technisch en beroepssecundair onderwijs.

IKORN vzw kan terugblikken op 180 jaar katholiek onderwijs in Ninove en is gebouwd op  een herkenbare uitstekende onderwijstraditie. In het spoor van onze stichters en bezielers trachten wij dit profiel vandaag op een eigentijdse wijze in te vullen.

De kwaliteit die onze scholen bieden , uit zich niet enkel in kwalitatief cognitief onderwijs, maar ook in de sterke aandacht voor zorg voor elk kind en vooral in het teken van gelijke kansen voor iedereen. Samen met ouders delen wij de drive om deze kwaliteit constant te verbeteren, en onze jonge mensen te begeleiden in hun vorming tot weerbare volwassenen.

Wij zijn overtuigd van onze troeven om peuters, kleuters, en leerlingen de beste kansen te bieden in onderwijs en opvoeding. Hopelijk ook jouw vertrouwen waard.

OVER IKORN

IN DE KIJKER

brand-icon
Vernieuwing secundair onderwijs (eerstes)

Vernieuwing secundair onderwijs (eerstes)

Studieaanbod In de afbeelding hierboven worden de belangrijkste aandachtspunten voorgesteld van de manier waarop binnen IKORN de

LEES MEER
co-teaching

co-teaching

Waar? Heilige Harten Secundair Wat? Twee leerkrachten staan in één ruimte als gelijkwaardige partners samen voor de

LEES MEER
CLIL

CLIL

CLIL: Content and Language Integrated Learning Waar? Sint-Aloysiuscollege Secundair Wat? ‘CLIL is een vorm van meertalig onderwijs. Een werkvorm

LEES MEER
STEM

STEM

Waar? Heilige Harten Secundair en Sint-Aloysiuscollege Secundair Wat?  Stemprojecten Vakoverschrijdend werken tussen informatica, wiskunde, techniek en wetenschappen

LEES MEER